ΑΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΑΚΟ

Σε ονομαζουν <ανθρωπακο>,<κοινο ανθρωπο>.Λενε οτι μια νεα εποχη αρχισε,η <εποχη του κοινου ανθρωπου>.Δεν το λες εσυ αυτο,Ανθρωπακο.Το λενε αυτοι.οι αντιπροεδροι των μεγαλων εθνων,οι εκλεγμενοι ηγετες της εργατιας,οι μετανιωμενοι απογονοι των μπουρζουαδων,οι πολτικοι και οι φιλοσοφοι.
Σου δινουν το μελλον μα δε ρωτανε για το παρελθον σου.

Εισαι κληρονομος ενος φοβερου παρελθοντοσ.Η κληρονομια σου ειναι το πυρωμενο διαμαντι στο χερι σου.
Αυτο σου λεω εγω.


ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ

ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ

ΑΧ ΒΡΕ ΤΣΕ......................

ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ??

ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΕ ΕΒΑΛΕ ΑΜΕΣΩΣ Ο ΚΑΣΤΡΟ??

ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΑΝ ΗΘΕΛΕΣ??

ΚΡΙΜΑ..............ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ...

ΣΙΓΟΥΡΑ ΖΩΝΤΑΝΟΣ...ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΣ...ΠΟΛΥ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ...ΚΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ...ΠΡΟΠΑΝΤΩΣ ΑΥΤΟ..

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων---Δημος Μανδρας-Ειδυλλιων


Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
…………………………………………..
Ο Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας
αφού έλαβε υπόψη
  • τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10
  • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τους Δήμους Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται στους ………. κατοίκους.
  • Το γεγονός ότι ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με θητεία δύο ετών, (Σημ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Σύμφωνα με την παρ 16 του άρθρου 282 του ν. 3852/10 ειδικά κατά την δημοτική περίοδο 2011- 2014 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και η δεύτερη θητεία διετία λήγει στις 31 Αυγούστου 2014), εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:


Α.            Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γραματικό Μελέτιο και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:
- την εποπτεία των θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης
- την εποπτεία των θεμάτων του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής
Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
- την εποπτεία των θεμάτων προβολής και Τουρισμού
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β.            Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αδάμ Μελέτιο και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και ιδίως:
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων,
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
- Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ.            Ορίζει Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Επενδύσεων και Υποδομών τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κολοβέντζο Παναγιώτη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α)Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

β) Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

γ) Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση, τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης, των αντλιοστασίων, της συντήρησης και διαχείρισης της  αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών, των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων.

δ) Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.
ε) την εποπτεία και την ευθύνη θεμάτων Περιβάλλοντος & Πρασίνου  
- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου
- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
- την εποπτεία του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας.
- Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

στ) Την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, Κυκλοφορίας - Στάθμευσης Οχημάτων, τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους  στάθμευσης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πλούμπη Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
- την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
β) Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
- τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
- τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τώρο Αθανάσιο και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
- την τέλεση γάμων
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. κ. Κολοβέντζος Παναγιώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Πλούμπη Κωνσταντίνο.
5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δρίκος Ι. Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: